×  

Drogi Użytkowniku,

przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów. Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez naszych partnerów reklamowych dla celów opisanych poniżej. Jeżeli chcesz podjąć tę decyzję przy innej okazji, to kliknij w przycisk "Przypomnij później".

Stosowanie plików cookies i innych technologii
Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
- Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
- Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
- Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności, w ramach której będziesz mógł odwołać zgodę.

Polityka Prywatności

 • I. Postanowienia Ogólne
  • 1. Administratorem danych jest firma Katarzyna Mikołowska Firma Handlowo Usługowa eMKa, adres siedziby: ul. Tuchowska 4, 30-618 Kraków, NIP: 5742061212, REGON: 366394107, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  • 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  • 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • II. Administrator Danych
  • 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.
  • 2. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do korzystania z wszystkich funkcjonalności serwisu.
  • 3. Zbiór danych gromadzonych i przetwarzanych przez Usługodawcę obejmuje następujące dane, ze wskazaniem celów, dla których są gromadzone i przechowywane:
   • a. adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas Rejestracji
    • - umożliwia odzyskanie hasła do konta w przypadku jego zapomnienia;
    • - weryfikacja użytkownika;
    • - reklamacje i inna korespondencja;
   • b. profil Facebook (w przypadku logowania przez konto facebook.com):
    • - weryfikacja użytkownika;
   • c. Imię i Nazwisko :
    • - wymagane wyłącznie przy zakupie Konta Premium;
  • 4. Dane osobowe przetwarzane są:
   • - zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   • - zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   • - w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   • - w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby.
  • 5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@goscieweselni.pl.
  • 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po usunięciu Konta lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  • 8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  • 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek usunięcia Konta (zgodnie z Regulaminem), cofnięcia zgody (równoznaczne z usunięciem Konta w serwisie), wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych(równoznaczne z usunięciem Konta w serwisie).
  • 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
  • 11. Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.
 • III. Pliki cookies
  • 1. Witryna goscieweselni.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.
  • 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   • a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   • b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, wspomagające identyfikację konta;
   • c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   • d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
   • e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 • IV. Partnerzy
 • V. Dopasowywanie reklam
  • 1. Poniżej możesz wyrazić zgodę lub ją cofnąć na zbierania informacji określających Twój sposób korzystania z serwisu i wykorzystywania ich w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy najbardziej dopasowanej do uzyskanych informacji oraz udostępnienia i dalszego przetwarzania tych informacji przez inne podmioty wyświetlające reklamę w Internecie. Poniższe wybory nie dotyczą jednak dopasowywania reklam na naszych stronach w oparciu o informacje uzyskane przez naszych partnerów lub ich kontrahentów na stronach internetowych innych podmiotów.
   Cofnij akceptację
 • VI. Udostępnianie i ochrona danych osobowych
  • 1. Administrator danych zapewnia zabezpieczenie gromadzonych i przetwarzanych danych przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
  • 2. Zabezpieczenia stosowane przez Administratora obejmują środki techniczne, elektroniczne, fizyczne, organizacyjne oraz umowne.
  • 3. W ramach umów zawartych przez Usługodawcę z podmiotami realizującymi proces płatności wymagający podania wybranych danych osobowych, podjęte zostały szczególne środki (klauzule umowne) mające zabezpieczyć przestrzeganie Ustawy w zakresie gospodarowania powierzonymi danymi. Za faktyczne wykorzystanie danych przez wymienione podmioty Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
  • 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Użytkownika uprawnionym osobom i organom, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 • VII. Usuwanie danych osobowych
  • 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w Serwisie. Użytkownik może dokonać usunięcia Konta w zakładce ustawień konta po zalogowaniu. Usunięte zostaną wszystkie dane osobowe Użytkownika z Serwisu, o ile nie będziemy prawnie zobowiązani do ich przechowywania.
  • 2. W przypadku braku możliwości usunięcia Konta w Serwisie Użytkownik może dokonać usunięcia konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@gosciweselni.pl, w temacie należy wpisać „Usunięcie konta”, a w treści wpisać Login oraz adres e-mail podany podczas Rejestracji. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia konta Użytkownika po otrzymaniu poprawnie sformułowanego e-maila w terminie do 21 dni. Usługodawca usunie wówczas wszystkie dane osobowe Użytkownika z Serwisu, o ile nie będzie prawnie zobowiązany do ich przechowywania.
  • 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Konto Użytkownika po roku bezczynności, rozumiane jako brak zalogowania się do Konta przy użyciu Loginu i hasła dostępowego.
 • VIII. Przepisy końcowe
  • 1. Usługodawca może zmienić niniejszej postanowienia w zakresie ochrony danych w dowolnym momencie. Powiadomi o wszelkich takich zmianach za pośrednictwem odpowiednich kanałów.
       
Logowanie   •   Rejestracja   •   Regulamin   •   Polityka Prywatności   •   Kontakt